برقی: چراغ های جلو – چراغ خطر عقب – استارت دینام – پرژکتور