لوازم کابین: شیشه کابین – قفل درب کابین – نگهدارنده شیشه – قربیلک فرمان – سوییچ استارت – آمپرآب،آمپرفشار روغن – گیربکس – آمپر باد – آمپر آب اتری – آمپرگازوییل – دسته دنده – گردگیرلیور