میل لنگ لودر چینی

میل لنگ لودر چینی: میل لنگ لودر چینی حرکت خطی پیستون ها را تبدیل به حرکت دورانی میکند.میل لنگ لودر هیوندا توسط یاتاقان بر روی بلوک سیلندر قرار می گیرد و توسط بقل یاتاقان لقی و خلاصی طول میل لنگ Read More